اخبار

1396/04/13


دوره FCCS با حضور اساتید انجمن FCCS در تاریخ های 18 الی 19مهرماه در سالن همایش های امیرکبیر بیمارستان مسیح دانشوری برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان در این دوره در صورت قبولی در امتحان از طرف انجمن مراقبت های ویژه آمریکا گواهی حضور اعطا خواهد شد.
اطلاعات در مورد ثبت نام و هزینه دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.