اخبار

1396/07/13


The First education course in Iran by society of critical care medicine & NRITLD
دوره Advance Critical Care & Ultrasonography & Echocardiographyبا حضور پروفسور موهابیر (Prof.Paul K Mohabir) از دانشگاه استندفورد آمریکا و سایر اساتید در تاریخ های 18 و 19 مهر ماه در سالن همایش های امیر کبیر بیمارستان مسیح دانشوری برگزار خواهد شد .
دوره توسط مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی و انجمن مراقبت های ویژه انجام خواهد شد .
 ظرفیت : 30 نفر
    زمان : از 8 صبح تا ساعت 17