محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 1. بیماری های ریوی ( سارکوئیدوز، سیستیک فیبروز، COPD، آسم،...)
 2. عفونت های ریوی (TB، TB/HIV، بیماری های قارچی و ویروسی،باکتریایی)
 3. مراقبت های ویژه
 4. جراحی های ریوی
 5. بیماری های ریوی اطفال
 6. اختلالات خواب
 7. اختلالات روانپزشكي  مرتبط با بيماريهاي ريوي و اعتياد
 8. جنبه های ایمونولوژیک، و بیولوژی سلولی بیماری های ریوی
 9. پاتولوژی در بیماری های ریوی
 10. بیماری های قلبی مرتبط با بیماری های ریوی
 11. بیهوشی در بیماری های ریوی و قلبی
 12. پیوند قلب و ریه
 13. رادیولوژی (PET CT، CT-scan، X-ray)
 14. مبارزه با دخانیات
 15. بازتوانی و تهویه غیر تهاجمی ریوی
 16. بیماری های شغلی مرتبط با بیماری های ریوی
 17. فارماکولوژی سیستم تنفسی
 18. پرستاری در بیماری های ریوی
 19. تمرینات و پزشکی ورزشی برای بازتوانی عملکرد ریوی
 20. پزشکی از راه دور