معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

کنگره بين المللي بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و سل هر دوسال يكبار توسط مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي (بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) و با همكاري مستقيم انجمن ريه اروپا (ERS)  و انجمن ريه آمريكا (ATS)  در شهر تهران برگزار مي شود. در اين كنگره متخصصين برجسته و صاحب نام داخل كشور در زمينه بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و بيماريهاي عفوني مرتبط با ريه و همچنين مهمانان خارجي از قاره هاي مختلف آسيا، آمريكا، اروپا و آفريقا حضور مي يابند و ضمن ارائه  و معرفي پيشرفتهاي نوين در زمينه موضوعات  كنگره، مشكلات و معضلات موجود در زمينه بيماريهاي ريوي را مطرح نموده و پس از بحث و گفتگو در جلسات علمي راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات را ارائه مي نمايد و همچنين براي اولين بار كلاسهاي بازآموزي تحت عناوين WORK SHOP  ، Symposium  به صورت تئوري و عملي توسط متخصصين و نيز گروههاي آموزشي آمريكا و اروپا برگزار خواهد شد و به شركت كنندگان علاوه بر گواهي شركت در كنگره گواهي ارزشمند بين المللي شركت در اين دوره هاي علمي با تائيد نمايندگان ATS  و ERS  داده خواهد شد.
در طي چهار روز برپايي كنگره جلسات متعدد علمي در قالب سمپوزيوم، پانل،  ميزگرد، كارگاههاي آموزشي تئوري و عملي، كنفرانسهاي ويدئويي و همچنين ارائه مقالات بصورت شفاهي و پوستر برگزار می شود.