درباره ما

صفحه اصلی > درباره ما

پژوهشگاه سل و بيماريهاي ريوي که در محوطه فيزيکي مرکز پزشکي دکتر مسيح دانشوري واقع شده در سال 1371 شمسي كار خود را با عنوان مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي آغاز كرد و در سال 1377 شمسي مرکز تحقيقات و بيمارستان با يكديگر ادغام و بعنوان مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي تغيير نام يافت. هم اكنون 10 مركز تحقيقات  در این مرکز فعالیت دارند.
اين مركز كه مركزي درماني جهت تشخيص و درمان بيماريهاي ريوي و سل در كشور مي باشد، قدمتي بالاي صد سال دارد .بيمارستان مسيح دانشوري ابتدا به عنوان آسايشگاهي براي بيماران مسلول در نظر گرفته شده بودكه بعد ها به صورت مركز ارجاع كشور در جهت بيماري هاي قفسه سينه فعاليت نمود.
در سال 1374، اين مركز كه زير  مجموعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شده بود، به عنوان  مرکز همکاريهاي آموزشي سل منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني(يکي از مراکز شش گانه سازمان بهداشت جهاني در سطح جهان) برگزيده شد(WHO Collaborating Centre for TB Education)
همچنين مركز آموزشي سل و بيماري هاي ريوي از سال 1386  به عنوان مركز همكاريهاي كنترل دخانيات سازمان بهداشت جهاني با اين سازمان همكاري دارد.(WHO  Collaborating Center for Tobacco Control)                 
از ديگر فعاليت هاي بين المللي اين مركز مي توان به ايجاد دبيرخانه منطقه خاورميانه اتحاديه بين المللي مبارزه با سل و بيماريهاي ريوي (IUATLD) از 1373 تا 1386 اشاره نمود.همچنين اين مركز عنوان هماهنگي‌هاي آموزشي TAO/SRVP بانك توسعه اسلامي (IDB‌) ، دبير خانه كميته همياري كنترل سل كشوريIranian Stop TB Committee و دبيرخانه دفتر گروه گارد GARD,IRANدر ايران فعاليت دارد.
مركز آموزشي سل و بيماري هاي ريوي از سال 1384 تا كنون ،7 كنگره موفق بين المللي را در زمينه سل و بيماري هاي ريوي و مراقبت هاي ويژه برگزار نموده است اين كنگره ها به ترتيب در تاريخ هاي 11الي 14 آذر 1382،  24 الي 27 آبان 1384، 24 الي 27 آبان 1386، 21الي 24  آبان 1388 و 23 الي 26 مهر 1390 در تهران برگزار شد.لازم به توضيح است تمامي اين كنگره ها با همكاري انجمن ريه اروپا ERS و پنجمین و ششمین كنگره با همكاريERS,و انجمن توراكس آمريكا ATS برگزار شد.در تمامي اين كنگره ها شركت كنندگان و اساتيد برجسته اي از داخل كشور و بيش از پنجاه كشور خارجي حضور داشته اند.