اولین کنگره

صفحه اصلی > اولین کنگره

كنگره اول-1382
گزارشي از اولين كنگره بين المللي سل و بيماري هاي ريوي- تهران ؛ ايران
زمان: 14-11 آذر 1382
مكان: مركز همايشهاي بين المللي وزارت امور خارجه
رئيس كنگره : دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي: دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي :دكتر مجيد ولي الله پور اميري
اين كنگره در دو بخش ويژه پزشكان و متخصصين برگزار گرديد و در اين كنگره تعداد قابل توجهي سخنراني هاي علمي ، نتايج طرح هاي تحقيقاتي كارگاه ، سمپوزيوم  و پانل هاي علمي  ارائه گرديد .
اين كنگره با توجه به حضور قابل ملاحظه شركت كنندگان خارجي ، اقدام قابل توجهي جهت اعتلاي دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي ريوي در كشور بود و شركت كنندگان داخلي و خارجي اين گنگره از برنامه هاي علمي آن ، استقبال زيادي نمودند.حدود 120 سخنران در جلسات مختلف شركت نمودند و از نكات قابل توجه اين كنگره تعداد زياد دانشجويان پزشكي  شركت كننده بود.
در طي 4 روز كنگره ، 104 مقاله و  120 پوستر ارائه شدند همچنين 7 سمپپوزيوم و 10 كارگاه آموزشي در كنار اين كنگره برگزار گرديد.
اين كنگره با همكاري سازمانهاي بين المللي همچون اتحاديه ريه كشورهاي اروپا  ERS اتحاديه بين المللي سل و بيماري هاي ريوي IUATLD و سازمان بهداشت جهاني WHO  برگزار گرديد.
در كنار برنامه هاي علمي كنگره ، تعدادي از شركت هاي دارويي به برپائي غرفه در نمايشگاه و معرفي خود اقدام ورزيدند .دومين كنگره بين المللي با همكاري شركت هاي دارويي زير برگزار گرديد:
سينا دارو – فناوري آزمايشگاهي – آريانيك – اونتيس – پايكار بنيان – ام اف آي گروپ – خرد كيميا سپهر – بهستان دارو – فيليپ فلاپ – جلال آرا –نور تجهيز.