چهارمین کنگره

صفحه اصلی > چهارمین کنگره

چهارمین كنگره- 1388
گزارشي كوتاه از چهارمين كنگره بين المللي سل و بيماري هاي ريوي و مراقبت هاي ويژه- تهران ، ايران تاريخ: 21 الي 24  آبان 1388
مكان: سالن همايشهاي بين المللي رازي
رئيس كنگره : دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي: دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي :دكتر ابولقاسم دانشور كاخكي
اين كنگره در دو بخش ويژه پزشكان و متخصصين برگزار گرديد و در اين كنگره تعداد قابل توجهي سخنراني هاي علمي ، نتايج طرح هاي تحقيقاتي كارگاه ، سمپوزيوم  و پانل هاي علمي  ارائه گرديد .
اين كنگره با توجه به حضور قابل ملاحظه شركت كنندگان خارجي ، اقدام قابل توجهي جهت اعتلاي دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي ريوي در كشور بود و شركت كنندگان داخلي و خارجي اين گنگره از برنامه هاي علمي آن ، استقبال زيادي نمودند.حدود 120 سخنران در جلسات مختلف شركت نمودند و از نكات قابل توجه اين كنگره تعداد زياد دانشجويان پزشكي  شركت كننده بود.
درطي 4 روز كنگره ، 111 مقاله و  43 پوستر ارائه شدند همچنين 26 سمپپوزيوم و 10 كارگاه آموزشي در كنار اين كنگره برگزار گرديد.
اين كنگره با همكاري سازمانهاي بين المللي همچون اتحاديه ريه كشورهاي اروپا  ERS اتحاديه بين المللي سل و بيماري هاي ريوي IUATLD و سازمان بهداشت جهاني WHO  برگزار گرديد.
در كنار برنامه هاي علمي كنگره ، تعدادي از شركت هاي دارويي به برپائي غرفه در نمايشگاه اقدام ورزيدند چهارمين كنگره بين المللي با همكاري شركت هاي دارويي زير برگزار گرديد:
اكتليون -  كوبل دارو – امين درمان ياب دارو – اكتور – پرتورايان درمان – نبض حيات –زمر – استار – شالچيلار – گلاسكو اسميت – ليلي – هگزال – هرمز پژوهان – آسترا زنكا – شفاياب – توسعه صنعتي الكترونيك – جابر ابن حيان – نوارتيس – سانوفي اونتيس – لقمان – پنام آزما – سينا دارو – ام آر اي اطهر – صدف دارو صبا –بهستان بهداشت .