پنجمین کنگره

صفحه اصلی > پنجمین کنگره

پنجمين كنگره - 1390
محل برگزاري: دانشگاه شهيد بهشتي ، كنفرانس بين المللي ايران
رئيس كنگره: آقاي دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي كنگره : آقای دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي كنگره :  آقاي دكتر ابولقاسم دانشور كاخكي
اين كنگره با شركت بيش از هزار نفر شركت كننده از كشورهاي مختلف و هفتاد سخنران از ايران، آمريكا، آلمان، انگليس، فرانسه، استراليا، كانادا، پرتقال، اسپانيا، سوريه، بنگلادش و هند برگزار گرديد. در اين كنفرانس تلاش براي ارتقاء سلامت  تنفسي، دانش آخرين يافته هاي پزشكي در مورد بيماريهاي ريوي گرديد. همچنين برنامه هاي علمي كنگره مورد استقبال شركت كنندگان داخلي و خارجي قرار گرفت. در اين 4 روز سخنراني هاي اصلي به صورت  پانلي و نيز ارائه پوستر  صورت گرفت.
يكي از نكات برجسته كنگره پنجم  مشاركت سطح قابل توجهي از دانشجويان پزشكي و رشته هاي مرتبط بود. اين كنگره توسط سخنراني هاي بسيار و كارگاههاي آموزشي ، سمپوزيومها ، پانل ها، جداول پوشش داده شده بود.
يكي از موضوعات مهم كنگره ، كنترل سل و مديريت سل مقاوم به درمان بود. علاوه بر اين ، پاتوفيزيولوژي  اختلالات ريه مثل ساركوئيدوز ، بيماريهاي مزمن تنفسي ، IPF ، آسم و نيز ايمني و موضوعات سلولي مولكولي بيماريهاي ريوي از موضوعات مورد استقبال اين كنگره بود. Frank Redegeld    Dr.و Dr. Ian Adcock  از دانشگاه اترخت هلند  و كالج لندن از مدعوين اين كنگره بودند كه در سخنرانيهاي خود بيشتر بر روي جنبه هاي پاتوفيزيولوژي بيماريهاي ريوي پرداختند كه مورد توجه دانشجويان قرار گرفت .
Dr. Nicolass Hill رئيس وقت ATS و Dr.Gerritsen   رئيس انجمن  ERS در ميان مهمانان حضور داشتند كه به سخنراني در مورد اهداف علمي ATS و ERS پرداختند. يكي از اتفاقات مهم اين كنگره امضاء  تفاهم نامه همكاري بين المللي  ميان   NRITLD  و ATS در زمينه مشاركت علمي و عملي بود.
علاوه بر جنبه هاي علمي كنگره براي مهمانان خارجي با همت اسپانسر هاي محترم كنگره توانستيم  تورهاي مختلفي به شهرهاي تاريخي ايران از جمله يزد، شيراز و اصفهان برگزار نماييم.
در جوار پانل هاي مختلف علمي، بسياري از شركت ها به عنوان  حاميان مالي و غرفه داران علايق خود را در كنگره بين المللي با ارائه دانش جديد در مورد موضوعات توسعه و فن آوري داروها و تكنولوژي هاي ابزارهاي نوين مربوط به ريه ارائه نمودند. تعهد آنها به كنگره ارزشمند مي باشد و به موفقيت كنگره كمك مي نمايد.
كميته برگزاري تشكر و قدرداني خود را از اين شركت ها ابراز مي نمايد.
حاميان اصلي كنگره عبارتند از:
كوشان- آسترازنيكا – كوبل دارو – بوهرينگر – اكتليون – صدف دارو صبا – سانوفي اونتيس
غرفه داران:
درمان ياب دارو -  فايزر – شالچيلار – صنعت درمان – اميد سلامت – شفا ياب – شيما پرتو – كيميا – دستاورد سينا – فراسا مهر – نداي محيا – نوارتيس – بهستان دارو –سينا دارو – احياء درمان پيشرفته – مديسا رايا درمان – نبض حيات – فناوري آزمايشگاهي – اوژن طب -  فرما كالا – اطلسين – فارسان آرا – كاراوزين – جابرابن حيان – توسعه صنعتي الكترونيك – كارخانجات دارو پخش